پروپوزال پیش درآمدی از انجام پایان نامه
نوشته شده توسط : dpmehr

انجام پایان نامه ارشد، دکتری همه رشته ها(چاپ مقاله ISI)

 

انجام پایان نامه های مختلف و مشاوره پایان نامه دکتری، ارشد در رشته های مختلف از جمله علوم پایه، علوم انسانی، کامپیوتر و…

پایان نامه چیست؟

گروه نخبگان برتر - انجام پایان نامه - آنالیز داه ها

گروه نخبگان برتر

در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مهمترین بخش دوران تحصیلی ارائه و انجام پایان نامه میباشد؛زیرا بدون ارائه پایان نامه امکان فارغ التحصیلی وجود ندارد. فرآیندتکمیل و انجام پایان نامه در تمام رشته ها به یک صورت بوده اما نوع مطالعه و روش های تحقیق تفاوت دارند. در رشته های زیست شناسی، شیمی، بیوشیمی و … مهم ترین بخش انجام پایان نامه به کارهای آزمایشگاهی مربوط میشود. و در رشته های انسانی مانند روانشناسی و مشاوره مهم ترین بخش یک( هنگام انجام پایان نامه )تجزیه و تحلیل داده های خام میباشد. برای پیدا کردن موضوع مناسب برای انجام پایان نامه ۳گام اساسی وجود دارد. در ابتدا یک حیطه مورد علاقه و موردنظر از رشته ی خود را انتخاب میکنیم. در گام بعد باید برای آشنایی بیشتر با حیطه انتخابی و مسلط شدن بر جنبه های مختلف موضوع مورد تحقیق باید اطلاعات جمع آوری میکنیم که برای این کار باید مطالعه و پژوهش خود را افزایش داده؛ کاربردی تر کنیم. در گام بعدی و پس از تسلط بر جنبه ها باید مسائل مختلف حیطه را شناسایی نموده و آن را به عنوان موضوع پژوهشی انتخاب کنیم. برای شناسایی مسائل و مشکلات حیطه مورد تحقیق میتوان از مسئولین مربوط به رشته و اساتید مجرب رشته مصاحبه بگیریم و همچنین از پژوهش های پایگاه های خارجی نیز کمک گرفت.

پروپوزال پیش درآمدی از انجام پایان نامه

از اصلی ترین و مهمترین مراحل آغاز انجام پایان نامه، پروپوزال و یا همان طرح پیشنهادی از موضوع پایان نامه به شورای پژوهشی دانشکده و سپس دانشگاه است. ارائه طرحی کلی از پایان نامه اهمیت زیادی دارد و رعایت اصول نوشتار آن تعیین کننده تصویب و یا عدم تصویب شورای پژوهشی می باشد.

ترتیب بخش های انجام پایان نامه:

الف- فصل اول هنگام انجام پایان نامه:

Introduction مقدمه یا کلیات تحقیق محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است: ۱٫ مقدمه: طرح کلیات تحقیق ۲٫ بیان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق ۳٫ ضرورت و اهمیت تحقیق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق ۴٫ اهداف تحقیق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است ۵٫ فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: مسیری برای اجرای تحقیق ۶٫ پیش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق ۷٫ تعریف عملیاتی وا‍ژه های تحقیق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق در برخی از دانشگاه ها تاکید بر این است که محدودیت های تحقیق نیز در همین فصل نوشته شود. در برخی از دانشگاه نیز بر نوشتن مبانی نظری تحقیق در این بخش تاکید دارند.

ب-فصل دوم انجام پایان نامه:

Review and Literature ادبیات و پیشینه تحقیق ۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل ۲٫ مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادی معدودی از دانشگاه ها مبانی نظری در فصل یک ارایه می شود) ۳٫ پیشینه تحقیق: تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ۴ مطالعه موردی : شامل شهر یا سازمانی هست که پرسشنامه در آن توضیح خواهد شد ۵ جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه

پ-نگارش فصل سوم هنگام انجام پایان نامه:

Resarch Methodology روش شناسی تحقیق

  1. مقدمه: معرفی محتوای فصل
  2. روش و طرح کلی تحقیق: اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا
  3. جامعه آماری: معرفی جامعه آماری
  4. نمونه آماری و روش نمونه گیری: بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری
  5. متغیرهای تحقیق: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
  6. ابزار اندازه گیری: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
  7. شیوه جمع آوری اطلاعات: روش اجرا در جمع آوری اطلاعات
  8. روش های آماری: معرفی انواع روش های آماری مورد استفاده در پایان نامه

ت- نگارش فصل چهارم هنگام انجام پایان نامه:

Findings تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ۱٫ مقدمه : معرفی محتوای فصل ۲٫ توصیف داده ها: جداول و نمودارهای توصیفی ۳٫ آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات : متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

ث- نگارش فصل پنجم در انجام پایان نامه:

Discussion بحث و نتیجه گیری ۱٫ مقدمه : معرفی و محتوای فصل ۲٫ خلاصه تحقیق: خلاصه سه فصل ۳٫ خلاصه یافته ها: خلاصه فصل چهارم ۴٫ بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها ۵٫ نتیجه گیری: ارایه پیام حاصل از تحقیق ۶٫ محدودیت های تحقیق: محدودیت های در کنترل و خارج از کنترل محقق( در برخی از دانشگاه ها در فصل یک نوشته می شود) ۷٫ پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد. ۸٫ پیشنهادهایی به سایر محققین : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی قابل ذکر است، که این فرمت حالت کلی است و در برخی دانشگاه ها، تغییرات جزئی در ترتیب آن وجود دارد.

پایان نامه و انجام پایان نامه، تحقیقی بزرگ و جامع است که توسط دانشجوی کارشناسی ارشد و یا دکتری، متناسب با رشته تحصیلی و تحت نظر یک استاد با عنوان استاد راهنما و استاد دیگری به نام استاد مشاور انجام می گیرد.

موضوع پایان نامه، فرآیند انجام پایان نامه، روش های به کار گرفته شده هنگام انجام پایان نامه و مقاله چاپ شده حاصل از آن ارزش و اعتبار چند ساله تحصیلی دانشجو می باشد و پلی به منظور موفقیت های آینده او محسوب می گردد.

مراحل انجام پایان نامه و نگارش آن در دانشگاه های مختلف وزارت علوم و تحقیقات و وزرارت بهداشت و درمان تفاوت هایی جزئی دارند؛ اما در کل از یک اصل پنج فصلی تبعیت می نماید.

برآورد هزینه ها، مواد، امکانات مورد نیاز پروژه و اهداف کاربردی طرح بخش های اصلی و مهم پروپوزال می باشند. متاسفانه در بیشتر دانشگاه های کشور به ویژه شهرستان ها واحد درسی کامل و جامعی به منظور ارائه مراحل و جزئیات انجام پایان نامه وجود نداشته و یا به شکل کاربردی نمی باشد؛ این موضوع سبب سردرگمی، استرس، کاهش عملکرد و بی اعتبار بودن بسیاری از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و مقطع دکتری دانشجویان سراسر کشور است.

امروزه موسسات و شرکت های قانونی بسیار زیادی به منظور مشاوره و ارائه فوت و فن های داشتن یک پایان نامه خوب در اختیار و دسترس دانشجویان تمامی رشته ها قرار گرفته است. برخی از موسسات به شکل تخصصی مربوط به وزارت بهداشت هستند و برخی مرتبط با وزارت علوم و تحقیقات می باشند، در این بین موسسات کمی هستند که با دانشجویان هر دو وزارت همکاری نموده و خدمات علمی پژوهشی بسیاری به آنها ارائه می دهند، یکی از آنها گروه تحقیقاتی نخبگان برتر است.

:: برچسب‌ها: انجام پایان نامه ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 دی 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: